Tu sa nachádzate:  Domov » Prehlásenie a odmietnutie záruk

SÍDLO FIRMY

Gutermann AG
Sihlbruggstrasse 140
6340 Baar
Switzerland

Email: info@gutermann-water.com
Telefón: +41-41-760-6033
Fax: +41-41-760-6034

 

 

Zodpovednosť za obsah

Robíme všetko preto, aby informácie na našej webovej stránke boli aktuálne, ale nepreberáme žiadnu zodpovednosť za poskytnutý obsah. Podľa  §7 ods. 1 TMG (Nemecký Tele-Media zákon), zákon obmedzuje našu zodpovednosť ako poskytovateľa služieb pre vlastný obsah na týchto webových stránkach.

Podľa §8 až 10 TMG, nie sme povinní kontrolovať informácie poskytnuté alebo uložené treťou stranou na našej webovej stránke. Avšak pri porušení zákona, bude celý obsah okamžite odstránený. V takom prípade preberáme zodpovednosť v čase, keď sa dozvieme o príslušnom porušení.


Zodpovednosť za odkazy
Naša stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán. Nemáme nijaký vplyv na informácie na týchto webových stránkach a neprijímame žiadnu záruku za ich správnosť. Za obsah týchto stránok tretích strán sú zodpovední príslušní vlastníci/poskytovatelia. V čase, keď sa webové stránky tretích strán spojili s našou stránkou, sme nezistili nijaký dôvod rozporu so zákonom. Pri zistení, že sú v rozpore zo zákonom, budú bezodkladne odstránené.


Autorské práva
Obsah a služby poskytované na týchto webových stránkach sa riadia autorským zákonom v Nemecku. Kopírovanie, spracovanie, distribúcia alebo akákoľvek forma komercializácie takéhoto materiálu nad rámec autorského práva, si vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného autora alebo tvorcu.

Ochrana údajov
Majte prosím na pamäti, že existujú zásadné bezpečnostné riziká pri prenose údajov cez internet ako je e-mail, pretože nie je možné úplne zabezpečenie proti neoprávnenému prístupu tretích strán. Napriek tomu budeme chrániť Vaše údaje s týmto obmedzením. Najmä osobné údaje budú prenášané cez internet iba ak neporušujú práva tretích osôb, ibaže by zmluvná strana dala svoj predchádzajúci súhlas s ohľadom na takéto bezpečnostné riziká. Preto ako poskytovatelia webovej stránky nebudeme niesť zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené v dôsledku takýchto bezpečnostných rizík alebo akýchkoľvek opomenutí z našej strany.


Odmietame používanie akýchkoľvek dostupných kontaktných údajov o tretej osobe pre zasielanie nevyžiadaných reklám. Ako poskytovatelia webovej stránky si vyhradzujeme osobitné právo na právne kroky proti nevyžiadanej poštovej alebo e-mailovej pošte a podobným reklamným materiálom. Táto webová stránka používa Google Analytics, služby poskytované Google, Inc. (“Google”). Google Analytics používa “cookies”, ktoré sú textovými súbormi ukladanými do vášho počítača, ktoré pomáhajú analýze webovej stránky, ako užívatelia používajú stránku. Informácia vygenerovaná súborom „cookie“  o Vašom využívaní stránky (vrátane Vašej IP adresy) budú prenesené a uložené na Google serveroch v Spojených štátoch. Google bude využívať tieto informácie za účelom hodnotenia Vášho používania stránky, vytvárania správ o aktivitách webovej stránky pre prevádzkovateľov internetovej stránky a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivít na webovej stránke a používania internetu. Google môže tieto informácie poskytnúť tretím stranám ak to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany spracovávajú tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami Google. Môžete odmietnuť používanie súborov „cookies“ voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak tak urobíte, nebudete môcť úplne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním Vašich údajov spoločnosťou Google a na účely uvedené vyššie.