Tu sa nachádzate:  Domov » PRODUKTY

PREHĽAD PRODUKTOV

GUTERMANN je lídrom vo svete vodárenských technológii. Naše produkty pokrývajú všetky odvetvia klasickej akustickej metódy lokalizácie.
Vďaka permanentnému systému sledovania vodovodnej siete sme sa nedávno stali špičkou medzi inteligentnými systémami riadenia strát.

Inteligentný systém riedenia strát je globálny prístup k lokalizácii porúch na sieti. Jedná sa o metódu permanentného sledovania vodovodnej siete. Systém zaznamenáva všetky udalosti, ktoré môžu, ale nemusia znamenať únik. Tieto informácie sú spracovávané v reálnom čase, a každá udalosť na sieti generuje alarmy.  Z  jedného miesta je tak možné sledovať stav celej vodovodnej sieti a riadiť priebeh opráv. Ak sa niekde na sieti objaví alarm, systém informuje obsluhu, ktorá vykoná on-line analýzu tohto alarmu. Pokiaľ je to nutné, vyšle na dané miesto pátračov, ktorí určia presné miesto poruchy štandardnou posluchovou metódou (pomocou pôdneho mikrofónu a korelátora). Akonáhle byli vykonané príslušné opatrenia (oprava alebo výmena potrubia, alebo riadený únik), zadajú sa tieto kroky do systému ku konkrétnej lokalizácii (reg. ventil, transformátor, únik na prípojke) pre neskoršiu analýzu. Týmto spôsobom je možné kvalitne a presne zmapovať celú vodovodnú sieť, čo vedie k efektívnejšej správe. Gutermann Vám ponúka kompletnú radu produktov, ktoré dokopy vytvárajú inteligentní nástroj pre správu vodovodnej siete.

KATEGÓRIE PRODUKTOV:

A GUTERMANN Zonescan Alpha s výhľadom na zimnú krajinu (južné Nemecko)

Permanentné sledovanie siete je nástroj pre lokalizáciu a presné určenie miesta poruchy v sledovanej oblasti. Trvale nainštalované snímače podávajú pravidelné informácie (intenzita a početnosť zvukov, frekvenčné spektrum, korelačné dáta, zvukové nahrávky) a poskytujú tak najlepšie možné riešenie pri lokalizácii akustickými metódami.

 

Ponúkajú citlivejšie senzory s vyšším zosilnením ako väčšina ostatných posluchových systémov na trhu. Rada produktov AQUASCOPE umožňuje vyhľadať viac únokov.

Naše vysoko výkonné korelátory sú zákazníkmi oceňované predovšetkým vďaka robustnému spracovaniu, elegantnému vzhľadu, dlhodobej spoľahlivosti a ľahkej obsluhe. Laboratórne testy preukázali, že sa jedná o veľmi výkonné a presné zariadenia. Používateľ si môže vybrať zo širokej rady korelátorov – pre štandardné situácie alebo do náročných podmienok (ako napr. privádzače).

Systém ZONESCAN 820 je v súčasnej dobe jedným z najlepších systémov snímačov šumu na trhu. Snímače sú malé, v robustnom puzdre a ich extrémna citlivosť a vysoký rádiový výkon prekoná ostatné, rovnako ako dlhá výdrž batérie a chytrý software. Nejedná sa však iba o systém loggerov šumu s pokročilou frekvenčnou analýzou. Loggery ZONESCAN medzi sebou dokážu korelovať a určiť tak presné miesto úniku.

Ponúkame kompletné zariadenia pre lokalizáciu potrubí a ventilov.  Naše prístroje sú jednoduché e efektívne.