AQUATRACER 200 - MULTI-FREKVENČNÝ LOKÁTOR POTRUBÍ A KÁBLOV

Užite si lokalizáciu s AquaTracer.  Má všetky základné funkcie pre spoľahlivé vyhľadávanie inžinierskych sietí. Vďaka najvyšším frekvenciám pri lokalizácií vodovodného potrubia je tento lokátor prvou voľbou prevádzkarov vody.

VLASTNOSTI PRODUKTU

  • Priame pripojenie: Priame pripojenie umožňuje obsluhe preniesť najlepší signál na cieľ. Kontrolou odporu a výstupného signálu vysielača má obsluha istotu dobrého signálu pred začatím lokalizácie. Vďaka možnosti výberu vysokého, stredného a nízkeho výstupného signálu z vysielača si môže obsluha zvoliť správnu úroveň pre zaručenie, že oblasť nie je nasýtená signálom.
  • Lepšie zjednotenie odporu: Vysielač je posilnený lepším zjednotením odporu. Náš 1W vysielač môže prekonať 5W vysielač a náš 5W vysielač môže prekonať 10W vysielač. Nízko výkonné vysielače sú úspornejšie na spotrebu batérie. S nízko výkonným vysielačom je menej pravdepodobná lokalizácia s prebytkom energie, čo môže byť mätúce, keď je signál vysielaný na ďalšie služby.
  • Široký výber frekvencií: 82KHz je najlepšia frekvencia na lokalizáciu liatinových vodovodov spojených gumovými krúžkami; 1KHz je najlepšia frekvencia na lokalizáciu medených spojov a zváraných oceľových potrubí (hlavné prípojky); 9.8KHz a 33KHz sú najlepšie frekvencie pre celkovú lokalizáciu vrátane telekomunikačných a silových káblov; 145 KHz je najlepšia frekvencia vysielania pri všetkých službách týkajúcich sa vykonávania predvýkopovej kontroly.
  • Maximálne a nulové režimy: AquaTracer má schopnosť striedania medzi maximálnym a nulovým režimom. Pri maximálnom režime sa najlepší signál prejavuje, ak je priamo nad cieľom. Je to ideálne pre každodennú lokalizáciu. V hustých sieťach môže byť maximálny signál trochu nepravidelný, v tomto prípade prepnutie do nulového režimu poskytne spoľahlivejšie výsledky.
  • Režim sondy: S rozsiahlym množstvom inšpekčných kamier a sond na trhu je dôležité, aby bol súlad medzi frekvenciou sondy a lokátorom potrubia. AquaTracer nájde sondy  do 512Hz, 640Hz a 33KHz.
  • Tlačidlo pre zistenie hĺbky: Hĺbka je zobrazená jedniným stlačením tlačidla. Trojitá anténa poskytuje zvýšenú spoľahlivosť a presnosť. Presnosť hĺbky je +/- 10%.
  • Ergonomický prijímač: Ľahký a dobre vyvážený prijímač pre pohodlnú prevádzku. Sila signálu je zobrazená číselne aj ako škála tieňov. Podsvietenie umožňuje prácu v noci. Hĺbka a meranie prúdu sa zobrazujú súčasne.

 

 

Systém pozostáva z

1 x 1-Watt vysielač
1 x prijímač
1 x priame pripojenie
1 x uzemňovací kolík
1 x návod na obsluhu
1 x taška

Voliteľné príslušenstvo:

Sonda
Vodivá svorka
5 Watt vysielač namiesto 1 Watt

 

Ku stiahnutiu/ Odkazy

» Brožúra (nová brožúra v tlači- prosím skúste to opäť neskôr)
» Vyžiadať cenovú ponuku