ACLARA STAR® ZONESCAN SYSTÉM VYHĽADÁVANIA ÚNIKOV

STAR® ZoneScan  systém kombinuje silné stránky technológie vyhľadávania únikov od firmy Gutermann International a technológie obojsmernej pevnej siete AMI od spoločnosti Aclara, čo prináša silnejšiu a účinnejšiu metódu vyhľadávania únikov na vodovode. Rozmiestnením v pravidelných intervaloch po celej sieti vodovodného potrubia ( pripevnený na ventily pomocou zabudovaného magnetu), inteligentné jednotky značky Gutermann monitorujú a analyzujú šumy v potrubiach a môžu vyhľadávať a identifikovať prítomnosť a miesto úniku. Predtým boli údaje získavané ručne, alebo pomocou technológie riadeného zberu údajov

STAR ZoneScan systém automaticky získava, zhromažďuje, a analyzuje akustické údaje s využitím najnovšej funkcie Aclara’s STAR Network AMI systém, vrátane:

 • Dvoj-cestná komunikácia medzi operátorom a koncovými bodmi
 • Časová sysnchronizácia začatia zvukových záznamov
 • Softvérové rozhranie Gutermann’s web-základne  na korelačné vyhodnotenie

Výsledkom je systém, ktorý poskytuje kriticky dôležité poznatky o vodovodnej sieti s iba minimálnou potrebou prítomnosti obsluhy. Akonáhle sú snímače rozmiestnené, operátori môžu vyberať parametre a analyzovať výsledky priamo z kancelárie. Nie je potrebný žiadny manuálny alebo drive-by zber údajov. Okrem zisťovaní miest únikov ZoneScan STAR Network AMI systém dáva zákazníkom mocný nástroj na riadenie dodávok a zníženie strát vody v distribučnom systéme. STAR Network AMI systém poskytuje nástroje na porovnanie celkovej spotreby k vode vyrobenej a získať tak hrubý odhad úbytku vody v systéme. STAR ZoneScan snímače môžu byť nasadené v cieľových oblastiach distribučnej siete nielen na určenie prítomnosti úniku ale aj k určeniu jeho presného miesta. Opravárenské čaty môžu byť odoslané s dôverou na poruchy, ktoré boli identifikované.

FUNKCIE

 • Presné určenie miesta úniku: Presne určuje miesto úniku pomocou krížovej korelácie a časovej synchronizácie.
 • Ďiaľkové prenášanie údajov: Dáta sú automaticky získavané a odosielané bez potřeby prítomnosti obsluhy
 • Obojsmerná komunikácia: Dvoj-smerná komunikácia cez STAR Network AMI system
 • Flexibilná inštalácia: Možnosť permanentnej alebo “lift and shift” inštalácie.
 • Archivácia dát: Uchovávanie všetkých dát o jednotlivých poruchách.
 • Stavané do extrémnych podmienok: Precízne vyhotovenie zabraňuje vadám spôsobených vodou alebo snehom
 • Materiálová kompatibilita: Použiteľné na všetky typy potrubí vrátene kovu, betónu alebo plastov
STAR Zonescan je Mocnejší než Akýkoľvek iný AMI Systém Detekcie Únikov na Trhu

SYSTÉM POZOSTÁVA Z

 • Gutermann model 820 akustické snímače s vodeodolným káblovým konektorom
 • Aclara Circular, 7-1/4” priemeru s nekovovým viečkom
 • STAR ZoneScan software module
 • Gutermann software licencia

ŠPECIFIKÁCIA

 • Typ siete: Dvoj-cestná STAR Network
 • Vysielacia/prijímacia frekvencia: 450-470 MHz, FCC licencia
 • Anténa: Interná
 • Dĺžka kábla: 2 metre s vodeodolným konektorom
 • Amplitúda dĺžky merania: Dve hodiny (predvolené)
 • Dĺžka nahrávania zvuku ku korelácii: jeden 12-secundový záznam (predvolené)
 • Prenos dát: Jeden krát denne
 • Výdrž batérie: 5 rokov
 • Rozmary: MTU priemer 5-1/8"; Piremer viečka 7-1/4"
 • Rozsah teplôt: od -30°C do +70°C
 • Vlhkosť vzduchu: 0-100%
 • Vysielací výkon: 0.25 W
 • Sieťová kompatibilita: Aclara DCU IIJ/NCC v7.3.4 alebo vyššia STAR ZoneScan software modul
 • SW do príručného zariadenia: Windows Mobile