ZONESCAN ALPHA – PERMANENTNÉ MONITOROVANIE SIETE

Stále viac a viac miest inštaluje ZoneScan Alpha ako ich inteligentný systém vyhľadávania porúch typu “všetko v jednom” k permanentnému znižovaniu strát vody. Po nainštalovaní tento systém odhaľuje každý únik na monitorovanom potrubnom systéme a v tom istom čase poskytuje údaje o presnej polohe miesta úniku. Vyhodnocovací softvér vám bude nápomocný pri riadení opravárenských prác a sledovaním všetkých historických udalostí vám pomôže optimalizovať vašu činnosť pri vyhľadávaní a odstraňovaní porúch.

PREČO ZONESCAN?

 • Plne automatické a bezúdržbové: Inštalácia systému je vykonávaná alebo supervízovaná spoločnosťou GUTERMANN s cieľom zabezpečiť optimálne pokrytie cielenej potrubnej siete a spoľahlivú komunikáciu. Po nainštalovaní systému nie je potrebná prítomnosť obsluhy v teréne k vyhľadaniu únikov, úniky vody sú automaticky identifikované s presnou polohou a to takmer ihneď po ich vzniku.  Vďaka pokročilej spektrálnej analýze zvukov sú náhodné a neporuchové šumy automaticky vylúčené.
 • Dotiahnuté do dokonalosti: ZoneScan ALPHA technológia je výsledkom náročného, roky trvajúceho  hardvérového a softvérového inžinierstva. V kombinácii s našimi expertmi v odbore korelačnej a komunikačnej technológii, použitím špičkových materiálov ako aj nami navrhnutými a vyrobenými kľúčovými komponentmi (ako rádio modul), je tento produkt na špičkovej svetovej úrovni. Naše inteligentné senzory sú dimenzované pre teploty-20 ° c až 80 ° C a výdrž batérie je najmenej 5 rokov bez  nutnosti výmeny a údržby.
 • Výhody pevnej siete: okrem očividnej výhode zníženia potrebnej pracovnej sily nutnej k vykonaniu zisťovania úniku a korelácie, pevná sieť tiež poskytuje presnejšie výsledky vďaka odstráneniu chýb zapríčinených ľudským faktorom a väčšie množstvo údajov, ktoré sú k dispozícii. Týmto spôsobom budú identifikované a určené aj menšie a ťažšie objaviteľné netesnosti. Včasnou identifikáciou a opravou netesností sa znižuje množstvo uniknutej vody a predchádza sa väčším a nebezpečnejším poruchám na potrubí.  Vaše straty vody sa budú neustále znižovať! 
 • ZoneScan platforma: Vaša ZoneScan inštalácia môže byť prispôsobená na vaše konkrétne potreby, veľkosti a disponibilite vašej infraštruktúry. Môžete pokryť oblasť od 20 až po niekoľko tisíc meracích bodov. Môžete použiť existujúcu AMI alebo mestskú Wi-Fi sieť pre prenos dát. Môžete ukladať a zobrazovať údaje o sieti v našom softvéry na počítačoch alebo pomocou prístupu k on-line k prehliadaču na našich bezpečných serveroch ZoneScan NET.
 • Samoučenie systému: ZoneScan alfa softvér je navrhnutý tak, aby sa časom stal ešte efektívnejším. Získate obrovské databázy historických údajov o únikoch a hlukoch a môžete pridať špecifické stránky pripomienok ako zvuky (napr. z redukčných ventilov, elektrických zariadení, čerpadiel apod.), skutočné zvukové súbory a vlastnosti potrubia (vek, materiál atď.), a vytvoriť si tak silný a samovzdelávací monitorovací nástroj. Časom získate úplnú kontrolu nad vašou distribučnou sieťou. Akýkoľvek problém budete môcť riešiť oveľa účinnejšie..
 • Plná transparentnosť systému: špeciálny monitorovací systém poskytuje úplný prehľad o celej ZoneScan sieti. Pre každú zložku systému môžete získať informácie, ako úroveň výkonu, teplotu a úroveň hluku, firmware verzie a dátumu a čas najbližšej komunikácie. Systém generuje automatické upozornenia v prípade nejakých problémov so senzormi alebo opakovačmi ako sú: nízka úroveň nabitia batérie, odcudzenie alebo presun snímačov, chybný snímač alebo anténa alebo extrémne teploty.
 • Atraktívne a všestranné užívateľské rozhranie: všetky existujúce informácie o potrubnej sieti , umiestnenie každého inteligentného senzora a všetkých indikácií netesností sú zobrazené na rozhraní Google Maps. Každý zo snímačov môže byť preskúmaný jednotlivo alebo krížovou koreláciou s ostatnými senzormi. Špeciálne obrazovky umožňujú obsluhe vykonávať rozšírené filtrovanie a spektrálnu analýzu a zobrazujú konkrétne miesto poruchy. Prenášané dáta pomáhajú aj spresniť informácie pre prípadné nepresnosti v importovaných údajoch GIS.
 • Posilnenie vášho image: Inštalácia unikátneho systému ZoneScan ALFA na trvalé monitorovanie vodovodnej siete vám pomôže výrazne znížiť straty vody a pomôže predísť väčším poškodeniam potrubí, ktoré môžu spôsobiť značné škody. Budete pokladaní za modernú, efektívne spravovanú a ekologicky uvedomelú organizáciu, ktorá sa usiluje o dosiahnutie čo najlepšieho riešenia riadenia strát vody.

Konfigurácia systému:

V závislosti od veľkosti monitorovanej oblasti a od špecifických environmentálnych podmienok je počet jednotlivých komponentov rozdielny a špecifický:

  • Correlating ZoneScan 820 snímače
  • Rádio opakovače
  • Komunikačná jednotka
  • "ALPHA" stanica
  • Robustné PDA

   

   

  ŠPECIFIKÁCIA:

  • Ochrana: IP68 (2 metre) pre snímače a opakovače, IP67 pre ALPHA
  • Životnosť batérií: 5 rokov pre snímače a opakovače
  • Konštrukcia: Hliník (plus nenápadné UPVC boxy pre opakovače), plastický box zo sklených vlákien s UV ochranou pre ALPHA
  • Rozmery: 10cm x 4cm (4 x 1.6”) snímače, 19.5 x 5 x 5cm (8 x 2 x 2”) opakovače,
  • Váha: 310 gramov (0.7lbs) snímače
  • Teplotný rozsah: -20ᵒ to +80ᵒC (-4° to +176°F) pre snímače, opakovače a ALPHA
  • Komunikácia: obojsmerný rádio prenos medzi snímačmi a opakovačmi a ALPHA, GPRS z  ALPHA do riadiaceho centra