AQUASCOPE 3 – PÔDNY MIKROFÓN (ZVON)

The AquaScope 3 je vysoko citlivý pôdny mikrofón, ktorý slúži k lokalizácii porúch na pevnom povrchu, ako napr. cesty, chodníky atď. Vďaka veľkému zosilneniu a vyššej citlivosti mikrofónu je možné pomocou pôdneho mikrofónu odhaliť viac porúch a presne ich lokalizovať. Digitálne spracovanie zvuku spoločne s použitím kvalitných súčiastok poskytuje veľmi čistý zvuk s minimálnym šumom.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

  • Tlačidlo pre spustenie je priamo na zosilňovači a umožňuje ľahko zapnúť alebo vypnúť posluch.
  • Na displeji sú zobrazené tieto informácie: nastavené filtre, predchádzajúce namerané hodnoty, stav batérie, aktuálna a minimálna hodnota hluku. Displej je podsvietený pre prácu v noci a je uspôsobený k práci na slnečnom svite.
  • AQUASCOPE3 má väčšie zosilnenie ako bežné mikrofóny rovnakej kategórie, čo umožňuje odhaliť i malé úniky.
  • Snímanie minimálneho konštantného hluku pomáha odhaliť únik. Pri lokalizácii poruchy je potrebné hľadať najvyššiu hodnotu najtichšieho hluku. Vďaka predpokladaným hodnotám intenzity hluku úniku je lokalizácia presnejšia a používateľ sa nemusí spoliehať len na svoj sluch.
  • História posledných ôsmich nameraných hodnôt pomáha určiť, či sa od poruchy vzďaľujeme alebo približujeme.
  • Jednoduché ovládanie regulácie hlasitosti priamo na slúchadlách a spúšťacie tlačidlo na posluchovej tyči – používateľ tak pri práci potrebuje iba jednu ruku.
  • Filtre pomáhajú rozlíšiť zvuk poruchy od hluku okolia. Okolité zdroje hluku (doprava, klimatizácia, čerpadlá a odbery) môžu prekryť zvuk poruchy. Vďaka voliteľným filtrom je možné vybrať iba úzke frekvenčné pásmo, v ktorom sa zvuk poruchy nachádza.
  • Akcelerometrický snímač dáva používateľovi maximálne čistý zvuk a veľmi vysokú citlivosť. To je zásadné pre odhalení viacerých únikov.
  • Zosilňovacia jednotka je vybavená popruhom okolo pásu, čo používateľovi odľahčuje krčnú chrbticu a môže tak so sebou mať aj iné zariadenia.

 

 

KOMPONENTY SYSTÉMU

1 x zosilňovacia jednotka s popruhom okolo pásu
1 x pôdny mikrofón
1 x prepojovací kábel (zosilňovač - mikrofón)
1 x slúchadlá

VOLITEĽNÉ SÚČASTI

Transportný kufor
Kvalitné aviatické slúchadlá