ZONESCAN 820 - KORELUJÚCE RÁDIOVÉ SNÍMAČE

Snímač ZoneScan 820 je jednoducho najpokročilejší, robustný a najvýkonnejší logger na trhu.  Je to rádiový snímač rozšírený po celom svete ktorý je schopný nielen zaznamenávať úroveň hluku, ale aj zaznamenávať frekvenčné spektrum, a poskytovať zvuk k podrobnej korelácii. Je preto jediným rádiovým snímačom, ktorý umožňuje  vyhnúť sa falošným poplachom filtrovaním zdrojov šumu, ktoré nie sú únikom, a určiť presné umiestnenie úniku vody pomocou krížovej korelácie medzi snímačmi. Existujú tri štandardné aplikácie pre Zonescan 820:

  • Lift & Shift mode Zober a prenes - (vyhľadávanie ťažkých porúch, alebo postupné rozmiestňovanie v zónach na vyhľadanie únikov vody)
  • Drive-by mode vyhodnocovanie z auta -  (permanentné osadenie, sťahovanie dát pomocou mobilnej komunikačnej jednotky)
  • Permanentný ďiaľkový monitoring siete v kombinácii s Alpha komunikačnou jednotkou (jediný svetový plne bezobslužný a automatický monitorovací systém vodovodnej siete)

V prvých dvoch aplikáciach Zonescan inteligentné snímače neustále monitorujú a analyzujú charakteristické šumy na distribučnej sieti a sú schopne identifikovať a presne určiť miesto poruchy. Obsluha môže získať údaje z rádiových snímačou pomocou vyhodnocovacej jednotky nachádazajúcej sa v ich v dosahu a to aj z automobilu. V prípade potreby systém umožňuje operátorovi si kedykoľvek vypočuť jednotlivé šumy z každého snímača, bez toho, aby musel byť s ním fyzicky v kontakte. V treťom móde sú všetky údaje prenášané na webový server a dostupné na internete pomocou prístupvých údajov.

VÝHODY PRODUKTU

  • Rádiová komunikácia umožňuje obsluhe rýchly prenos údajov a vyhodnotenie prítomnosti úniku bez nutnosti fyzického kontaktu so snímačmi a to aj z automobilu.
  • Neobmedzený počet snímačov v systéme bez nutnosti prídavných  komunikačných káblov alebo dokovacích staníc.
  • Tento snímač má o 30% vyššiu citlivosť jako väčšina používaných loggerov a môže pracovať v normálnom móde, alebo v móde s vysokou citlivosťou.
  • Je to jediný logger schopný prenášať korelačné dáta.
  • ZoneScan korelujúci snímač má dvojitú funkčnosť, zaznamenáva šumy ale dokáže aj korelovať. Ostatné snímače dokážu spĺňať len jednu funkciu. Vďaka tejto vlastnosti dokáže vyhľadať aj ťažké poruchy a zamedziť falošným poplachom.
  • So ZoneScan systémom je na určenie miesta poruchy s presnosťou do 1 metra v priemere potrebný čas 30 minút. Pri použití rádiových snímačov a potrebnej následnej korelácii je tento priemer 2 hodiny a často krát núti obsluhu aj k opakovaným korelačným meraniam v noci. Keď k tomu pripočítame aj čas potrebný k jednotlivým presunom zistíme, že nasadenie systému ZoneScan masívne zvyšuje efektivitu vyhľadávania únikov a výrazne znižuje finančné náklady.
  • Korelátor potrebuje na obidvoch stranách úniku počuť ten istý zvuk súčasne, aby bol schopný vykonať koreláciu. Ak je však v meranej oblasti prítomných viacero porúch, môže sa stať, že každý snímač zachytí zvuk inej poruchy a výsledkom bude nevyhodnotenie ani jedného úniku. Funkcia záznamu zvuku v ZoneScane bude individuálne posudzovať každý zaznamenaný šum, vyhodnocovať pravdepodobnosť úniku a odhalí prítomnosť poruchy.

SYSTÉM POZOSTÁVA Z

Drive-by mód

Neobmedzený počet ZoneScan 820 rádiových snímačov
ZoneScan Komunikačná jednotka

Lift and Shift

Pre jeden pátračský tým:

cca. 40-150 x ZoneScan 820 rádiových snímačov
1 x robustné PDA
1 x ZoneScan 820 Komunikačná jednotka
1 x PC Softwér

PERMANENTNÉ OSADENIE

» pozri ZoneScan Alpha