REFERENCIE ZONESCAN 820

 

EBMUD, USA

Výpis z Januára 2012 novinky:

"V projekte Berkeley, bolo na vodovodnú sieť magneticky pripojených až 850 snímačov Gutermann k strategicky vybraným potrubiam, zahŕňajúcim takmer všetky potrubia v meste Berkeley. Snímače boli nastavené na zaznamenávanie hluku v 5 sekundovom intervale čo predstavovalo 2 400 záznamov denne pre jeden snímač. Snímače následne priradili index (číslom) úniku na každom mieste na základe rozdelenia hladín hluku . Pracovníci spoločnosti EBMUD pravidelne sťahovali namerané hodnoty počas 18 mesiacov trvania štúdie, ktoré používali ku korelácii pre určenie potenciálneho miesta úniku zaznamenaného snímačmi. Počas štúdie bolo zaznamenaných a vyhodnotených cez 200 netesností, čo prinieslo množstvo informácií o povahe únikov a cennú spätnú väzbu o efektivite využitia permanentného monitoringu vodovodnej siete a riadenia strát vody.“

Dave Wallenstein
East Bay Municipal Utility District, EBMUD"