REFERENCIE PRE ZONESCAN 820

ZWECKVERBAND EISLINGER WASSERWERKE, NEMECKO

“Zistili sme, že ZONESCAN 820 pre akustické zaznamenávanie straty vody v sieti je jediná technológia, ktorá poskytuje najrýchlejší a najefektívnejší spôsob zníženia strát vody. V prvých troch mesiacoch testovania sme znížili stratu vody o 100% v našej skúšobnej oblasti a 30% celkových strát. Teraz sme si objednali kompletné vybavenie pre pokrytie celej našej siete.""

Karl-Heinz Beißwänger

Zweckverband Eislingen, Nemecko

 

ALBSTADTWERKE, NEMECKO

“Systém ZONESCAN 820 ako jediný dokáže korelovať a zistiť presnú pozíciu únikov, poskytujúci zároveň presné kroky pre lokalizáciu, vďaka čomu sme znížili úsilie a náklady na lokalizáciu o 98%. Naša priemerná hodnota únikov bola udržiavaná na 0,4 l/s v prevádzke za obdobie 1,5 dňa, čo nám umožnilo znížiť straty vody na nižších úrovniach, než kedykoľvek predtým." 

Frank Tantzky, Albstadtwerke Nemecko

 

ROZSIAHLY POMOCNÝ PROGRAM NA BLÍZKOM VÝCHODE (UTAJENÝ PROJEKT)

“S odsolenou vodou v meste s počtom obyvateľov 1 milión, 2000 km potrubia a 30 percentnou stratou vody, musíme pomocou iba 2 bodov na osadenie znížiť straty vody na 5% aby náš systém pre monitoring únikov spĺňal ekonomické hospodárenie.

Výsledkom bolo, že systém Zonescam Alpha si na seba zarobil iba v priebehu niekoľkých mesiacov od osadenia.”

Rozsiahly pomocný program na blízkom východe.

 

SOUTH EAST WATER, AUSTRÁLIA

“K prevádzkovým výhodám tohto systému patrí identifikácia únikov ešte predtým, ako sa vôbec ukážu na povrchu a poskytuje inteligentnejšiu sieť na základe porovnávania aktuálnych výsledkov oproti pôvodným údajom a tak identifikovať akúkoľvek zmenu.”   

Malcolm Hill, South East Water, Austrália

 

ROZSIAHLY POMOCNÝ PROGRAM VO FRANCÚZKU

“Vďaka tomuto systému sme mohli znížiť množstvo nadčasov pre zamestnancov pracujúcich na vyhľadávanie netesností. To nám pomáha v súlade s aktuálnym tlakom na zníženie pracovného času a poskytuje nám obrovskú finančnú úsporu.”