Tu sa nachádzate:  Domov » SPOLOČNOSŤ » Ocenenia

OCENENIA

» Stiahni ako PDF.

WEX AWARD FOR "INNOVATION IN TECHNOLOGY" 2013

» WEX Water & Energy Exchange Summit (Madrid, Spain), February 2013

Gutermann obdržal prestížnu "technologickú" cenu WEX v Madride (Španielsko), oceňujúcu "vynikajúce využitie, výroby, produkcie, inovatívne produkty alebo technológie, ktoré vytvárajú značné výhody pre lepšie využitie vody na svete". Od všetkých položky v kategórii "Technológia" sa vyžaduje preukázanie inovatívneho aspektu s využitím nových myšlienok, metód alebo jedinečných zmien v existujúcich systémoch. Gutermann a Zonescan Alpha vyhral toto ocenenie v súboji dvomi ďalšími kandidátmi v užšom výbere produktov (1) VITENS: proces odstránenia farby z pitnej vody a (2) E-MIG LTD: Extrémne mobilné informačné zhromažďovacie systémy.

Súvisiace novinové články: http://en.gutermann-water.com/connect/news/news-detail/article/zonescan-wins-technology-award-no-5/

 

ZONESCAN NET AWARDED "BEST WATER LEAKAGE PRODUCT" 2012.

» H2O Water Awards (Dubai, UAE), November 2012

 ZONESCAN získal ocenenie za "Najlepší produkt na úniky vody" na H2O Water Awards 2012 v Dubaji, Spojené Arabské Emiráty. Súťaž organizovaná CPI, H2O Water Awards 2012 oslavuje vynikajúce výsledky vodárenského priemyslu na Strednom východe a v Severnej Afrike (MENA). Oceňuje vodárenské projekty a programy, veľké i malé, ktoré významne prispeli na rozvoj vodárenství v regióne. Od projektov a programov očakáva preukázanie vysokého štandardu a kvality ako aj procesov a inovácií, ktoré podporujú udržateľnosť. GUTERMANN vyhral cenu za pozoruhodné úspechy v oblasti ZONESCAN alfa inštalácie v Al-Ain/Abu Dhabi, ktorá je najväčším zariadením takéhoto druhu na svete a od jeho prvej inštalácie odkryl tucta únikov vody.

STAR ZONESCAN NAMED ONE OF THE "10 STAND-OUT TECHNOLOGIES" AT ACE12

» AWWA's Annual Conference and Exibition ACE12 (Dallas, TX, USA), June 2012

Vodárenský on-line editor Kevin Westerling označil STAR ZoneScan ako obzvlášť dôležitý nástroj pre zníženie prevádzkových nákladov, ktorý pomáha efektívne nájsť netesnosti v systéme distribúcie vody. Riešenie detekcie úniku vody STAR ZoneScan AMI bolo vyvinuté na základe Gutermann Zonescan technológie korelujúcich snímačov šumu. STAR ZoneScan eliminuje proces drive-by zberu údajov a umožňuje spustiť automatický zber údajov a prenos priamo zo snímačov cez Aclara's STAR AMI siete. Toto je prvá takáto technológia predstavená na Americkom trhu.

Súvisiace novinové články: http://en.gutermann-water.com/connect/news/news-detail/article/star-zonescan-named-one-of-the-10-stand-out-technologies-at-ace12/

 

GUTERMANN AND ZONESCAN WIN 2. PLACE AT TECHNOLOGY AWARDS IN SLOVAKIA 2012

» AQUA trade show (Trencin, Slovakia), June 2012

Na AQUA 2012 v Expo Center Trenčín na Slovensku, Gutermann získal druhé miesto v kategórii "Technológia" za jeho "ZoneScan 820 monitorovací systém vodovodních systémov". Toto ocenenie bolo udelené za jedinečnosť a technologickú vyspelosť systému Zonescan korelujúcich snímačov šumu, ktorý je schopný automaticky varovať a určiť presné miesta únikov vody všetkých veľkostí v priebehu pár hodín po ich vzniku. Prvú cenu v kategórii technológia získal Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava za: Plán bezpečnosti pitnej vody vybranej časti skupinového vodovodu.

Súvisiace novinové články: http://en.gutermann-water.com/connect/news/news-detail/article/zonescan-alpha-wins-another-technology-award/

 

GUTERMANN A JEHO ZÁKAZNÍK ALBSTADTWERKE FINALISTAM SÚŤAŽE SUSTAINABILITY AWARDS

» Guardian Sustainable Business Awards (London, UK), "Water" category, May 2012

Gutermann a Albstadtwerke získali druhé miesto v Guardian Sustainable Business Awards za priekopnícku aplikáciu automatizovaného systému presného určenia miesta úniku vody. Albstadtwerke bol jedným z prvých miest na celom svete kde bol nasadený Gutermann Zonescan Alpha korelujúce logerry s diaľkovým prenosom dát na webové rozhranie Zonescan.Net. Dnes je v Albstadtwerke nainštalovaných už takmer 500 meracích bodov a ich počet stále narastá. Od januára 2010 v Albstadtwerke tento systém  objavil v ich vodovodnej sieti desiatky porúch a opravami týchto netesností dosiahli minimálnu úroveň strát vody. Ocenení, Gutermann a Albstadtwerke boli druhí za SAB Miller s iniciatívou "Produkovať viac piva s menej vody".

Súvisiace novinové články: http://en.gutermann-water.com/connect/news/news-detail/article/gutermann-convinces-jury-at-guardian-sustainability-award-2012/